Tengwar je písmo vytvořené J. R. R. Tolkienem jako obohacení jeho literárních děl. Budeme-li se držet příběhů, jsou Tengwar starobylé znaky, které vynalezl moudrý Noldo (elf) jménem Fėanor. Předchůdcem tohoto písma byli Rśmilovi Sarati.

Přepis: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards each other in a spirit of brotherhood.


Tengwar nejsou uspořádány jen tak, ale existuje mezi nimi řada vztahů, podobně jako mezi prvky v Mendělejevově tabulce chemických prvků. Vše se podrobněji píše v dodatku v Návratu krále.

Rozdělujeme jej na Tengwar jež zastupují souhlásky a Tehtar zastupující samohlásky, přídech, sykavky a podobně.


ZÁKLADNÍ PÍSMENA


PŘÍDATNÁ PÍSMENA


  TEHTAR
Tehtar jsou znaky, které se píší nad nebo pod Tengwar (a někdy dovnitř). Nejčastěji znázorňují samohlásky, ale některé mají i jiný význam. V jazycích jako quenijština, v nichž většina slov končí samohláskou, se tehta kladla nad předcházející souhlásku, v jazycích jako sindarština, v nichž většina slov končila souhláskou, se kladla nad následující souhlásku. Chceme-li, nebo není-li to jinak možné, můžeme psát samohlásky jednotlivě. V tom případě píšeme krátké samohlásky nad krátké nosiče. Dlouhé samohlásky byly obvykle znázorněny položením tehty nad dlouhý nosič. Stejnému śčelu však sloužila i zdvojená tehta. To však bylo časté jen u kudrlinek a někdy u akutu.


  DIAKRITICKÁ ZNAMÉNKA


  ČÍSLOVKY


  PRSTEN MOCI
Prsten moci a nápis na něm:

           

Aš nazg durbatulūk, aš nazg gimbatul, 
aš nazg thrakatulūk agh burzum-iši krimpatul.

Nápis pochází z knihy Návrat krále,
je to tedy Tolkienův originál.

Dovolím si malé upozornění: Řeč na výše zobrazeném nápisu je řeč Mordoru, jejíž gramatická pravidla se od elfské formy tengwaru poněkud liší. Jelikož se v této "černé řeči" minimálně vyskytuje písmeno O, používá se klička otevřená doprava pro písmeno U - na nápise se tedy dočteme nikoli "dorbatolōk", ale "durbatulūk". Také pro tehtar zde platí poněkud jiná pravidla, čárka neznamená E, ale I (čteme tedy "gimbatul", ne "gembatul").

A překlad? Je jím dnes už téměř notoricky známý text:

Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže,
Jeden všechny přivede, do temnoty sváže.

Originál:

One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and into the darkness bind them.

  Nahoru