• Lineární písmo A
    Nevelký ostrov na okraji Egejské moře, Kréta, byl kolébkou nejstarší evropské civilizace - Mínojců. Tato civilizace trvala zhruba od roku 2000 do roku 1200 př. n. l. a kromě neuvěřitelných fresek a pouliční kanalizace (!) vyvinuli Mínojci také první písemný systém v Evropě.

  • Lineární písmo B
    I přes své nic neříkající jméno je lineární písmo B průkazně nejstarším přežívajícím záznamem řeckého nářečí známého jako mykénština (jméno pochází od městského státu Mykény, kde kdysi vládl legendární král Agamemnon). Toto písmo bylo používáno cca mezi lety 1500 a 1200 př. n. l. a geograficky pokrývalo nejen ostrov Kréta, ale také jižní část kontinentálního Řecka.

  • Řecká abeceda
    Řekové byli prvními Evropany, kteří se naučili psát pomocí abecedy. To od nich se psaní rozšířilo do celé Evropy a nakonec vedlo k vytvoření všech moderních evropských abeced.

  PŮVOD ŘECKÉ ABECEDY
    Z tvaru písmen je zřejmé, že Řekové přejali svou abecedu z foinického písma, a to nejspíše někdy koncem 9. století př. n. l. Už řecký historik Hérodotos (5. století př. n. l.) označil řecká písmena jako „foinikeia grammata“ (φοινιχηια γραμματα), což znamená „foinická písmena“ (viz protosinajština). Foinické abecedě však narozdíl od řečtiny chyběly znaky pro samohlásky. Když Řekové abecedu převzali, našli v ní písmena představující zvuky, které se v řečtině nevyskytují. Místo toho, aby je z abecedy vypustili, změnili nadbytečná písmena tak, aby představovala samohlásky. Například z foinického písmena 'alef (které představovalo ráz) se v řečtině stalo písmeno alfa (které představuje zvuk [a]).


Mapa starověké Kréty


Mapa starověkého Řecka i s jeho koloniemi
(klikněte pro zvětšení)