Fáilte Romhat

...čili "Vítejte" v moderní irštině.

Ogham se používal ke psaní velmi staré irštiny, a to od 3. do 6. století našeho letopočtu. Nápisy v tomto písmu lze nalézt výlučně v Irsku, Skotsku a ve Walesu. Většinou jde o nepříliš zajímavé nápisy typu "Balin, syn Fundinův" na hranách obrovských kamenných desek.

Co se týče původu písma Ogham, existuje zde několik odlišných názorů. Někteří tvrdí, že jde o mystickou formu zapisování run, jiní, že jde o odvozeninu z římské abecedy, a jiní zas, že se vyvinul zcela nezávisle.

Toto je vertikální způsob zápisu Oghamu.

Někdy se pro psaní samohlásek používalo spíše teček než čar přesekávajících středovou osu.

A někdy se Ogham zapisoval horizontálně. Tak tomu bylo nejčastěji v rukopisech.

  Nahoru