Lineární písma

 
  • Lineární písmo A
    Kréta byla kolébkou minojské civilizace trvající zhruba od 2000 př. n. l. do 1200 př. n. l. Kromě neuvěřitelných fresek a pouliční kanalizace (!) vyvinuli Minojci také první písemný systém v Evropě.

  • Lineární písmo B
    I přes své nic neříkající jméno je lineární písmo B průkazně nejstarším přežívajícím záznamem řeckého nářečí známého jako mykénština (jméno pochází od městského státu Mykény, kde kdysi vládl legendární král Agamemnon). Toto písmo bylo používáno cca mezi lety 1500 a 1200 př. n. l. a geograficky pokrývalo nejen ostrov Kréta, ale také jižní část kontinentálního Řecka.

Mapa starověké Kréty

  Nahoru