• Dva systémy kana
    Kana je japonský název pro znaky vyjadřující slabiku. Zde naleznete vysvětlení obou souborů kana, které jsou většinou v japonštině různě kombinovány.

  • Čínské znaky kanji
    Japonština vznikla z čínštiny, a tak není s podivem, že Japonci dodnes používají pro některá slova čínských kanji.


  JAPONŠTINA
    Japonský písemný systém je zajímavou svou kombinací nových aspektů a zažitých tradicí. Spojuje řadu čínských logogramů a dva z čínštiny odvozené soubory slabik do komplikovaného logo-slabičného systému. Písmo přišlo do Japonska během 5. století n. l. První japonské texty byly psány čínskými znaky (kanji), tedy systémem zvaným kanbun (což zjednodušeně znamená „Čínské písmo“). Psaní čínštinou však začalo být velmi obtížné, protože gramatická skladba japonštiny se od té čínské značně liší. Řešení tohoto problému spočívá v zachování čínských znaků a užití japonské gramatiky.
    Další problém byl, že čínština neskloňuje, což vedlo ke vzniku písemného systému, kde každý znak reprezentuje jeden morfém. Japonština však časuje slovesa a podstatná jména, takže vyžaduje ke slovům a časům ve větě dodatečné přípony a koncovky. Proto tedy používalo japonské písmo k vyjádření těchto přidaných gramatických koncovek určité čínské znaky s příslušnou zvukovou hodnotou. Z toho vyplývá, že byl tento systém víceznačný, jelikož je těžké určit, zda se má znak vyložit jako logogram nebo slabičný znak.
    Tento víceznačný systém vedl nakonec ke změně grafického znázornění slabičných znaků. Čínské znaky užívané k vyjádření zvuků byly opticky zjednodušeny a odlišeny od čínských symbolů používaných pro logogramy.


Japonsko
(klikněte pro zvětšení)