Dešifrování egyptských hieroglyfů bylo umožněno až díky Rosettské desce nalezené roku 1799 napoleonskými vojsky bojujícími v Egyptě. Ačkoli byla kamenná deska nejprve majetkem francouzského důstojníka, vítězní Britové si ji vyžádali, a tak je dnes uložena v Britském muzeu.

Samotná Rosettská deska je popsána třemi písmy: Prvním písmem zcela nahoře, které je z větší části odlámáno, jsou egyptské hieroglyfy, ve středu se nachází kompletní text psaný pomocí egyptského démotického písma. Dole můžeme vidět text psaný kónickou řečtinou - řečtinou, která se vyvinula během Helénského období (cca 323 př. n. l. - 31 př. n. l.) coby standardní forma řečtiny, kterou se mluvilo na území řeckého vlivu, tedy na celém východním pobřeží Středozemního moře.

Egyptologové, kteří na počátku 19. století pracovali na rozluštění desky, znali jak řečtinu, tak démotickou egyptštinu. Jelikož byl text v obou jazycích totožný, bylo logické, že i egyptské hieroglyfy budou obsahovat ten samý text. Stručný a výstižný popis průběhu dešifrování můžete nalézt v knize "The Rosetta Stone" (Rosettská deska) od E. A. Wallise Budge.


            

            

Rosettská deska
(klikněte na obrázek pro zvětšení)

  Nahoru