Egyptské číslovky

  ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKY
Egypťané počítali pomocí desítkové číselné soustavy. K vyjádření základních číslovek používali následující znaky:

Při psaní čísla se znaky s vyšší hodnotou píší před znaky s nižší hodnotou, přičemž se každá jednotka opakuje dle nutnosti, ale maximálně devětkrát.

Základní číslovky se píší za podstatné jméno, které je obvykle v jednotném čísle. V transkripci se čísla 1 a 2 píší za podstatné jméno, ostatní čísla před něj. Některé příklady:


  EGYPTSKÝ ČASOVÝ SYSTÉM
Egypťané používali několik kalendářních systémů, z nichž všechny byly založeny na pozorování nebeských těles: sluneční kalendář, měsíční kalendář a Sothisův či Siriusův kalendář.

Egyptský rok byl rozdělen na 12 měsíců po 30 dnech. K tomu se na konci roku přidávalo pět epagomenálních dnů (dnů navíc). Jelikož egyptský kalendář počítal jen s 365 dny a neexistoval žádný systém zaznamenání přestupného roku, ujížděl jim každé 4 roky kalendář o jeden den.

 Egyptský kalendář měl tři roční období, jejichž jména se vztahovala k zemědělským činnostem, takže zde máme období záplav (Achet), léto (Šemu) a zimu (Peret). Každé roční období mělo 4 měsíce.


  EGYPTSKÉ DATOVÁNÍ
Od Střední říše se stalo zvykem začínat letopočet prvním rokem vlády nového krále. Na začátku nové vlády se tedy počítání roků začalo znovu od roku jedna. Označení roku vlády v textech začíná znaky:

Po roce vlády obvykle následuje určení měsíce, ročního období a dne. Typické datum tedy vypadá takto:  SLOVNÍČEK

 

 

Nahoru