Podstatná jména - rod a číslo

  ROD PODSTATNÝCH JMEN
Klasická egyptština rozlišuje dva rody: mužský a ženský. Mužský rod nemá žádné specifické koncovky, které by jej určovaly; je složený čistě jen z hlásek tvořících slovní kořen. Na druhou stranu ženský rod vždy končí písmenem T ( ). V transkripci (přepisu) je důležité vždy psát před T tečku k označení, že tato koncovka T nepatří ke kořenu slova. Tato koncovka T se vždy píše před determinační znak nebo ideogram.

  • Jen málo podstatných jmen končí na T ačkoli je mužského rodu. V takovém případě patří koncovka T ke kořenu slova. Tady jsou některé příklady:  • Klasická egyptština nemá střední rod, používá místo něj rod ženský. Např.:  • Jména měst, egyptských provincií a cizích zemí jsou gramaticky ženského rodu ať už končí koncovkou T nebo ne. Zde jsou některé příklady:


  ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN
Klasická egyptština má tři čísla: singulár, plurál a duál (neboli číslo jednotné, množné a podvojné). Duál se obvykle používá u věcí, které jsou v páru, jako třeba obelisky, oči, nohy, dvě části země (Horní a Dolní Egypt). Následující tabulka ukazuje, jaké koncovky se užívají pro různá čísla v mužském i ženském rodě.


Když aplikujeme toto schéma na egyptské slovo "bratr", dostaneme následující:


Plurál může být vyjádřen několika různými způsoby:

  • První způsob je užití determinačního znaku pro plurál. Tento způsob je k označení množného čísla nejčastější. Tři čárky značící plurál se vždy píší na konec slova po jiných možných determinačních znacích.:  • Druhým způsobem je ztrojení ideogramu:  • Třetím způsobem je ztrojení všech nebo pouze jednoho fonogramu ve slově:  • Posledním způsobem je ztrojení determinačního znaku:


Mnoho podstatných jmen ženského rodu vypadá jako plurál, ačkoli by měla být považována za singulár, to je většinou případ abstraktních slov a slov, která vyjadřují skupinu věcí. Taková slova nazýváme domnělý singulár. Tady jsou některé příklady:


Duál může být také vyjádřen několika způsoby:

  • Zdvojením ideogramu:  • Zdvojením determinačního znaku:  • Kombinací dvojité čárky a opakování determinačního znaku:
  SLOVNÍČEK

 

 

Nahoru