Dvoupísmenné a determinační znaky 

Kromě 24 jednopísmenných znaků, které jsem si ukázali v minulé lekci, používali Egypťané také znaky s hodnotou dvou hlásek. Dvoupísmenný znak je v podstatě jeden hieroglyf reprezentující kombinaci dvou hlásek.

Existuje okolo stovky dvoupísmenných znaků, ale ne všechny se naštěstí běžně objevují v textech, a tak je plně vystačující znát asi jen 30 z nich. Následující tabulka shrnuje ty nejčastěji se vyskytující dvoupísmenné znaky. Bylo by velice užitečné si je zapamatovat.Mnoho dvoupísmenných znaků má i svůj vlastní význam a představují tedy jednotlivá slova. Často jsou doplněny čárkou, tzv. ideogramickým znakem, který značí, že napsané slovo odpovídá obrázkové hodnotě znaku. Tady jsou některé příklady:


  DETERMINAČNÍ ZNAKY
Mnoho staroegyptských slov se psalo stejnými znaky, i když měly úplně jiný význam. K umožnění toho, aby byl vždy jasný význam slov, se na konce slov psaly determinační znaky. Tak například hieroglyf mohl být následován určením muže ( ) a tak se zobrazí slovo "písař". Stejný znak doplněný hieroglyfem rolem papyru ( ) značí podstatné jméno "písmo" nebo sloveso "psát".

Většina determinantů slouží k označení všeobecné kategorie slova, které popisují. Níže je malý výběr několika nejčastěji používaných determinačních znaků:


Determinační znaky se hodí vždycky, když se pokoušíte přeložit staroegyptský text. Staří Egypťané měli takový zlozvyk psát věty bez mezer mezi slovy a také bez označení začátku nové věty. Jelikož jsou determinační znaky umístěny na koncích slov, poskytují nám způsob, jak rozluštit stavbu vět.Vezmeme si následující větu za příklad:

Překlad: Jeho Výsost odjela na svém elektronovém voze se srdcem plným štěstí.

Tato věta se skládá z následujících částí:

  1. Toto je sloveso, které znamená "odjet" nebo "opustit". Všimněte si determinačního znaku běžících nohou na konci slova.

  2. Tohle je slovo pro "Výsost", které je následováno písmenem F značícím přivlastňovací zájmeno "jeho".

  3. Toto je předložka a znamená "na".

  4. Slovo pro "povoz", které je následováno přivlastňovacím zájmenem F.

  5. Toto slovo značí přídavné jméno a mohlo by být přeloženo jako "z" nebo "vyrobeno z".

  6. Slovo "elektron"; elektron je slitina zlata a stříbra.

  7. Slovo "srdce", opět následováno přivlastňovacím zájmenem F.

  8. Slovo, které doslovně znamená "široký" nebo "šířka". Výraz "se širokým srdcem" bychom mohli přeložit jako "se srdcem plným štěstí".


  SLOVNÍČEK

Všimněte si, že výše uvedený seznam obsahuje několik slov, ve kterých se kombinují jednopísmenné a dvoupísmenné znaky - mluvíme tedy o fonetických doplňcích, na které se blíže podíváme v příští lekci.

 

 

Nahoru