Jednopísmenné znaky

Jak už bylo řečeno v 1. lekci, užívali starověcí Egypťané doslova tisíce hieroglyfů. 24 znaků představených v této lekci je těmi nejběžnějšími a často se o nich proto mluví jako o egyptské abecedě. Každý z těchto znaků má význam jedné souhlásky. Pokud se skutečně chcete naučit starověkou egyptštinu, je nezbytné se těchto 24 znaků naučit nazpaměť.

Následující tabulka ukazuje 24 jednopísmenných znaků spolu s jejich významem, transkripcí a výslovností. Všimněte si, že byl některým z těchto znaků přidělen samohláskový význam. Je to pouze ˙mluva, kterou se řídí egyptologové, k usnadnění výslovnosti transkribovaných slov. Staří Egypťané zaznamenávali jen souhláskovou kostru slov, a tak nám skryli jejich skutečnou výslovnost.

HIEROGLYF OBRÁZEK TRANSKRIPCE VÝSLOVNOST
sup [a]
rákos [i]
paže  [a], [e]
kuře křepelky  [u], [o]
noha [b]
proutěná
stolička
[p]
zmije [f]
sova [m]
voda [n]
˙sta [r]
nádvoří [h]
zatočená
větvička lnu
[h]
síto [ch]
břicho zvířete [ch]
přeložený hadr [s]
závora [s], [z]
louže [š]
písečný svah [k], [q]
koš [k]
stojan na láhve [g]
bochník chleba [t]
provaz [č]
ruka [d]
kobra [dž]  ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI NĚKTERÝCH ZNAKŮ
Některé souhlásky se někdy píší ještě jinými znaky. Následující znaky jsou považovány za obdobné:

  nebo  - čteme [j]
  nebo 


  NAPIŠTE SVÉ JMÉNO HIEROGLYFY
Zábavné cvičení je zkusit si napsat své jméno písmem starých Egypťanů. Snažte se své jméno co nejvíce prodloužit. Pro písmeno V můžete použít hieroglyf F, pro písmeno L znak a pro písmeno O znak . Na konec svého jména napište znak pro muže    nebo znak pro ženu    v závislosti na vašem pohlaví.

Pro začátek jeden příklad:

    Kleopatra

POZOR! Uvědomte si prosím, že výše uvedené znaky používané ve jménech jsou pouze novodobou ˙mluvou jak tato písmena zaznamenat, a starověký Egypťan by je nikdy nepoužil. Tato skutečnost má jediný důvod: v egyptštině písmena jako  jako L, V, O, či dokonce Z jednoduše neexistovala, a tak nebyl důvod pro ně mít specifické hieroglyfy. Můžete samozřejmě ihned namítnout jak to bylo s Kleopatrou, avšak tato královna pocházela z rodu Ptolemaiovců, tedy z rodu řeckého původu, a tak ani její jméno není zrovna egyptské...


  SLOVNÍČEK
Několik často se vyskytujících egyptských slov se psalo výhradně jednopísmennými znaky. Bylo by bezpochyby užitečné se některá z nich naučit.

Všimněte si, že jsou některá slova ukončena kategorii určujícím znakem, např. držák na hrozny ve slově "víno". Tyto znaky se nazývají determinanty. V příští lekci se na ně podíváme blíže.

 

 

Nahoru