Překlad: Jelikož jde o poslední stránku, nechám tentokrát překlad na vaší výborné znalosti egyptského jazyka. K dispozici je vám samozřejmě níže uvedený slovníček a gramatika a v případě nutnosti neváhejte nahlédnout do libovolné lekce čtení hieroglyfů.GRAMATIKA

  • je v nápisech velmi častá fráze, která označuje rituální recitace (jak recitované, tak mluvené), nebo představuje instrukci ke čtení následujícího textu nahlas. Doslovně znamená "slova mluvená (kým)..." či "slova přednášená (kým)..." a vždy je následována jménem, popř. jmény, řečníků (v tomto případě je to Imeny).

  • Ve slovech a se setkáváme s přehozením pořadí hieroglyfů tzv. "z ścty". Jelikož byli bohové a králové velmi důležití, psala se slova "bůh" a "král" na začátek slova, i když se četla až na konci. V transkripci je píšeme bez přehození pořadí (inverze).

  • Ve větách , a můžeme vidět tendenci Egypťanů zkracovat obvyklé a často užívané fráze. V té první je "d" odvozeno od slovesa "dd" a podstatné jméno "md.w" je zkráceno na jediný hieroglyf "md". Dále v písařově titulu je slovo "nsw" (král) zkráceno na jednoduché "sw" a chybí zde také determinační znak muže pro slovo "" (písař).

  • Třetí věta má stavbu "přídavné jméno + podstatné jméno", což do češtiny překládáme "podstatné jméno JE přídavné jméno". Např. (písař je šikovný). Zde si můžete všimnout, že je ve většině případech egyptské pořadí slov ve větě přesně opačné vůči českému. V tomto typu vět je přídavné jméno bez výjimky v mužském rodě, bez ohledu na rod podstatného jména.

  • Slovo (učit se) je infinitiv. Infinitivy jsou v egyptštině podstatná jména, takže věta se stavbou "přídavné jméno + infinitiv" bude znít (po odstranění všech ostatních slov) ("učit se je dobré" či "učení je dobré").

  • Ve třetí větě máme velmi častou frázi , což doslovně znamená "než všechno". Z toho vyplývá, že překlad bude znít "lepší než všechno" nebo jednoduše "nejlepší".
Nahoru