Tentokrát se naučíme některé běžné konverzační obraty, tedy ustálené fráze. Tyto nápisy často najdeme na nástěnných malbách v hrobkách, které ukazují, jak běžní lidé pracovali a žili. Tyto scény mívají obvykle popisky, které buď sdělují, co lidé dělají, nebo ukazují části rozhovorů, které mezi sebou při práci vedou.

"Vítej!" doslovně: "Ty jsi přišel!"
"Vítej!" Je to stejné jako v prvním případě, jen s přidáním m htp, což znamená "v míru" nebo "v pořádku". Tento dodatek může ale i sám o sobě znamenat "Vítej!"
"Sbohem!" Doslovně: "Buď v pořádku!" Všimněte si koncovky, která zde nebyla vypsána celá. To se mohlo stát i v předchozích větách.
"Prosím" doslovně: "Nechť tě to potěší."
"Děkuji" doslovně: "Prosím za tebe boha." nebo "Modlím se za tebe."


GRAMATIKA

  • Koncovka ii.ti užitá v řadě výše uvedených frází obvykle znamená "ty jsi byl ..." nebo "ty jsi + sloveso v minulém čase", jak je tomu v první frázi "Ty jsi přišel!". Může být však také užita jako zvolací koncovka s významem "nechť jsi ..."

  • Jedním z aspektů egyptštiny, který dělá většině dnešních lidí potíže, je nesmírná různorodost hláskování, a to především koncovek. Například v našem příkladě snb.t(i) máme jinak obvyklou koncovku zkrácenou, což může znamenat, že se koncovka buď vyslovovala bez samohlásky, nebo byla jen velmi nevýrazná. V některých případech se Egypťané s psaním koncovek vůbec neobtěžovali, když jim připadaly samozřejmé, což nám dnes samozřejmě příliš neulehčuje práci...
Nahoru