Překlad: Kdo je ? On je Seth. On je veliký bůh. On je Osirisův a Isidin bratr. Seth je zlý.


GRAMATIKA

  • V některých případech může být jméno boha vyhláskováno, jak je tomu ve druhé větě, avšak většinou je vyznačeno jednoduše pomocí sošky symbolizující daného boha, jak je tomu ve větě poslední.

  • Už jsme si řekli, že přídavná jména následují po podstatném jméně a jsou stejného rodu. To ale platí jen u těch, která podstatné jméno popisují (např. hodný chlapec, zlý Seth...). V poslední větě máme poněkud jiný případ typu "chlapec je hodný", či "Seth je zlý". V takovém případě se přídavné jméno píše před podstatným a neshoduje se s ním v rodě.

Nahoru