Překlad: Kdo je? On je Horus. On je veliký bůh. On je syn Osirise a Isidy. Osiris je otec a Isis je matka.


GRAMATIKA

  • Egypťané neměli žádný výraz pro slovo "a" a jeho ekvivalent (tedy opis "spolu s ...") používali jen výjimečně. Dvě slova se tedy jednoduše napsala jedno za druhé, jako ve třetí větě výše uvedené ukázky - "Osiris (a) Isis".

  • Egyptština neodděluje věty; poslední řádek tedy obsahuje dvě věty.
Nahoru