Překlad: Kdo je (ona)? Ona je Isis. Ona je veliká bohyně. Ona je Osirisova manželka.


GRAMATIKA

  • Egyptština má dva rody - mužský a ženský. Podstatná jména ženského rodu končí na "t".

  • Přídavná jména musí v rodě souhlasit s podstatným jménem, které popisují. Náš příklad tedy vypadá takto:
    mužský rod:   veliký bůh
    ženský rod:   veliká bohyně
    Toto pravidlo platí i pro předložku 2. pádu, která se shoduje s přivlastňovacím přídavným jménem.

  • Všimněte si, že pw je vždy druhým slovem ve větě, takže je v poslední větě pořadí slov "Manželka ona (je) Osirisova."
Nahoru