JAZYK STARÉHO EGYPTA
    Stará Egyptština patří do rodiny jazyků, do níž patří i Africké a Maloasijské jazyky. Má s nimi tolik podobností a gramatických i výslovnostních shod, že je její příbuznost velice pravděpodobná. Z vědeckého hlediska jde o afro-asijskou či semitsko-hamitskou jazykovou skupinu.
    Svého času byla egyptština samozřejmě živý jazyk, který se staletími neustále vyvíjel. Vzhledem k současným výzkumům rozlišujeme pět různých jazykových fází:

 • Stará egyptština
  Toto je jazyk, který známe z nápisů z časů Staré říše. Je to doba, kdy vznikly první plně rozvinuté texty (cca 2 700 - 2 200 př. n. l.).

 • Střední egyptština
  Tato forma jazyka byla používána v prvním přechodném období a ve Střední říši (cca 2 200 - 1 800 př. n. l.). Střední egyptština je považována za klasickou verzi jazyka a v písmu a v náboženských a v historických nápisech zůstala používána až do Řecko-římské doby.

 • Nová egyptština
  V době Nové říše pokračoval mluvený jazyk ve vývoji, zatímco v písmu se stále požívala Střední egyptština. Během doby Amarnovců (král Achnaton) byla tato tradice zrušena a nápisy se začaly psát Novou egyptštinou (cca 1 580 - 700 př. n. l.). Výjimkou jsou církevní texty, kde Střední egyptština přetrvala.

 • Démotické písmo
  Toto pokračování Nové egyptštiny bylo používáno až do začátku Římské doby (cca 700 př. n. l. - 600 n. l.). Používalo sice stále stejné znaky, avšak ty měly význam jen jedné hlásky.

 • Koptština
  Toto je konečná fáze egyptského jazyka, která byla používána ve 3. století n. l. Koptské písmo obsahuje 24 písmen řecké abecedy doplněné o 6 znaků z démotštiny pro vyjádření zvuků, které v řečtině neexistují. Koptština je zajímavá hlavně tím, že používala i písmena pro samohlásky. Starší verze jazyka zaznamenávaly jen souhláskovou kostru (stejně jako arabské jazyky). V 10. století n. l. byla koptština nahrazena arabštinou.


Starověký Egypt
(klikněte pro zvětšení)

  Nahoru