Ugaritské písmo bylo opravdu jedinečné, protože se v podstatě jednalo o klínovou abecedu (stará perština měla blíže ke slabičnému systému). Hliněné tabulky s ugaritským písmem jsou prvním doloženým příkladem "moderního" řazení písmen, které zde bylo 'a, b, g, atd., což nakonec také předurčilo řazení písmen v řecké a římské abecedě.

Tento písemný systém, jak prozrazuje název, se používal ve městě Ugarit, které se nacházelo v západní Sýrii, cca kolem roku 1300 př.n.l. Později bylo nahrazeno západní semitštinou či jinými písmy odvozenými z protosinajštiny.