...aneb něco málo o pozadí stránek

 


  JAKÝ TO MÁ VŮBEC SMYSL?
Jak je asi zřejmé ze sekce nazvané Egypt, jsou tyto stránky vystavěny právě na tomto základě. Původním záměrem bylo sestavit určitého průvodce, který by i prostřednictvím naší mateřštiny pomohl milovníkům starověkého Egypta naučit se číst hieroglyfy. K původní egyptštině se ale časem přidalo i písmo Aztéků, arabština.... až nakonec vznikly celkem komplexní stránky s písemnými systémy z nejrůznějších koutů světa. Obsahují sice jen pouhý zlomek toho, kolik nejrůznějších písem lze na světě nalézt, ale i tak zde můžete nalézt spoustu zajímavých a fascinujících informací.

Písmo totiž není jen uskupením znaků. Z jeho vzhledu, formy, ale i způsobu zapisování si lze mnohem lépe udělat obrázek o dané kultuře, o jejím způsobu života, jejím smýšlení. Už jen při vyslovení pouhého slova Egypt se kdekomu vybaví hieroglyfy, coby neodmyslitelná složka staroegyptské kultury. Stejně tak jsou národy Mezopotámie pevně svázány se svým klínovým písmem a Čínu dodnes reprezentují čínské znaky.

Doufám tedy, že tyto stránky poslouží nejen jako průvodce starověkými písmy, ale i kulturami nejrůznějších národů...

S pozdravem,