Obecně řečeno jsou aztécká čísla značena dlouhými řadami bodů. Aztékové používali body výhradně na rukopisech a kamenných pomnících, i když se čas od času, především kvůli vzhledu, objevuje na vyřezávaných pomnících i mnohem starší systém bodů a čárek. Bodový systém se však, ač používán v kalendáři, naprosto nehodil pro ๚četnictví - jeho čísla totiž nikdy nepřekračovala dvacítku. Problém nastal, když museli Aztékové zaznamenávat větší množství mírových daní, které Španělé od jejich provincií často požadovali . Pokolumbijský rukopis Kodex Mendoza popisující život ve středním Mexiku kolem období jeho dobytí Španěly obsahoval také několik odstavců o mírové dani vyžadované od Aztécké říše. K počítání předmětů přesahujících dvacítku používali Aztékové symboly čísel 20 (vlajka), 400 (pero) a 8000 (sáček kadidla).


Například číslo 500 by se zobrazilo pomocí pera a pěti vlajek (400 + 5 ื 20 = 500). Pro označení toho, že několik symbolů tvořící číslo patří k sobě, se všechny symboly spojily čárou, která pak byla navíc spojena s předmětem, který byl počítán.


Předchozí příklady pocházejí z Kodexu Mendoza, a poskytují danou informaci jak v jazyce Aztéků, tak ve španělštině.

  • První obrázek zleva představuje otep a nad ní řadu pěti vlajek, což je číslo 100 (5 ื 20). Obrázek je opatřen španělským popiskem „็ient cargas de cacao“, což znamená „100 balíků kakaových bobů“.

  • Prostřední obrázek je aztécké spodobnění čtyř vlajek a ptáka, opatřené španělským popiskem „ochenta pieles de pajaros deste color“, čili „80 ptáků této barvy“.

  • A konečně napravo je popisek „ccc manojo de plumas coloradas“, který znamená „400 svazků červených per“ a aztécký schématický obrázek černého pera (400) se svazkem per červených.