• Aztécký kalendář
    Kalendář amerických Aztéků je jedním z nejslavnějších starověkých kalendářů světa. Svým zvláštním systémem udivuje archeology po celém světě a poskytuje nám zajímavý pohled do naprosto jiného způsobu myšlení.

  • Čísla
    Na kalendář navazují samozřejmě i číslovky nezbytné pro zaznamenávání nejen datumů.

  • Jména a názvy
    Jazyk Aztéků zvaný Nahutli nebyl zaznamenáván v pravém slova smyslu. Středoameričtí indiáni používali většinou jen seskupení symbolů v jakési rébusy, které až při bližší identifikaci dávaly dohromady požadované slovo. 

  AZTÉKOVÉ
Aztékové, čili Mexikové, jak si sami říkali, byli privilegovanou vrstvou militaristické říše ve střední Americe v dobách, kdy se na začátku 16. století vylodili v Americe španělští Conquistadoři. Aztékové pocházeli z prostředí mírného klimatu severního Mexika a původem byli jedním z mnoha barbarských či také Čičimských kmenů. Do úrodné Mexické nížiny přišli pravděpodobně během 14. století n. l. a objevili zde již osídlenou krajinu rozdělenou na městské státy. Své město vystavěli u močálů jezera Texkoko a rychle si osvojili mnoho z kultury a jazyka svých nových sousedů.

Proto si také Aztékové osvojili písemný systém, který byl používán ve středním Mexiku před nejméně 1 000 lety. Psalo se na materiály jako byly srnčí kůže nebo papírové svitky. Když si však Aztékové na začátku 15. století podrobili své sousední státy, spálili všechny jejich knihy a i španělští kněží po dobytí Aztécké říše spálili nesčetné svazky aztéckých rukopisů. Proto také nepřežila žádná předkolumbovská kniha ze střední Ameriky. Všechny dochované dokumenty o aztéckém písmu byly sepsány až po dobytí Aztécké říše a obsahovaly směs aztéckých symbolů a španělských poznámek. Existuje několik starých rukopisů pocházejících z dřívější doby z oblasti Puebla, jsou však psané v poněkud odlišném stylu známém jako „mezinárodní“ Mixtécko-Puebelský. Je zajímavé, že to byl tento styl, co mohlo být základem aztéckého písma. Sám Mixtéco-Puebelský styl nejspíše pochází z Mixtéckého písma.


Aztécká říše