Tedy přesněji řečeno, o autorce...

 

Ačkoli bylo původním záměrem vytvořit naprosto anonymní stránky s čistě informativním charakterem, rozhodla jsem se vzhledem k častým dotazům na mou osobu poodhalit alespoň maličko z toho, co se skrývá pod číslem sedm...


 
Tak to jsem já. Studentka česko-ruského původu, momentálně studující na Høgskolen i Vestfold v norském Hortenu.

Narodila jsem se v Rusku, vyrostla v Čechách, strávila rok v USA, nějakou dobu v Německu a jak to tak vypadá, asi zůstanu v Norsku.

Mluvím plynně česky, rusky, anglicky, německy, norsky, vyznám se v latině a dva roky jsem se trápila s francouzštinou.

Z písem zcela bez problémů ovládám azbuku (cyrilici), tengwar, runy a má znalost hieroglyfů je také velice rozsáhlá. Ostatní písma mě většinou zajímají jak z historického hlediska, tak co se struktury a způsobu zápisu týče.

O nejrůznější písma a jazyky jsem se začala zajímat před několika lety, když jsem trávila nějakou dobu na škole v německém Nordheim-Westfalen. Tehdy jsem v knihovně vyštrachala Tolkienův Návrat krále a po přečtení knihy jsem se naučila i vzadu obsažený popis tengwar a Tolkienových trpasličích run, tzv. cirith.

Překvapilo mě, jak jednoduché je osvojit si nové písmo, a tak jsem se po návratu do Čech začala učit egyptské hieroglyfy. Historické písmo je samozřejmě mnohem komplexnější než uměle vytvořený systém, kterému byla dána logika a jednoduchost, ale i tak mi nedělalo po nějaké době vůbec problém orientovat se v egyptských textech a neznámé hieroglyfy či slova si dohledat. Opravdu to jde, hlavní není naučit se všechna slova, hlavní je pochopit určitou strukturu, stavbu řeči, a slova už se pak dají jednoduše najít.

Tak tohle vše vedlo nakonec ke vzniku těchto stránek. Řekla bych, že to byl celkem šťastný nápad, ne?