• Arabská abeceda
    Zde naleznete písemný systém naskhi, pomocí kterého se dodnes píše v arabsky mluvících zemích. Velice užitečné pro přečtení některých popisků z afghánských televizních záznamů...


  ARABSKÝ PÍSEMNÝ SYSTÉM
Díky vlivu Islámu je arabská abeceda jedním z nejrozšířenějších písemných systémů světa. Můžeme ji nalézt na mnoha místech Afriky, západní a střední Asie, ale i v etnických komunitách východní Asie, Evropy a obou Amerikách. Ačkoli byla arabská abeceda nejdříve používána pouze ke psaní arabštiny, byla  převzata i jinými národy ke psaní jejich vlastních jazyků, např. perštiny, pašto, urdu, aj.

Přestože jsou arabské rukopisy nejčastější až po vzniku Islámu (7. století n.l.), původ arabské abecedy je mnohem starší. Nabataeani, jejichž království leželo od 2. století př.n.l. na území dnešního Jordánu, byli Arabové. Psali značně pozměněnou abecedou odvozenou z aramejštiny, která se nakonec vyvinula v arabskou abecedu. Království Nabataeanů přetrvalo až do roku 106 n.l, kdy bylo dobyto Římany. Nabataeanské nápisy se však i nadále objevují až do 4. století n.l, tedy do doby, kdy se objevily první nápisy v arabské abecedě (rovněž nalezené v Jordánsku).


Starověká malá Asie
(klikněte pro zvětšení)